April 23, 2014
πŸ’…πŸ’πŸ’‡

πŸ’…πŸ’πŸ’‡

April 23, 2014
πŸ’…πŸ’‡πŸ’
#werk

πŸ’…πŸ’‡πŸ’
#werk

6:33pm  |   URL: http://tmblr.co/Zd74Ly1DwllZJ
Filed under: werk 
April 23, 2014

(via menzie)

April 23, 2014

(Source: lifornia, via menzie)

April 23, 2014

Michele Breton,  Anita Pallenberg, Mick Jagger

Michele Breton, Β Anita Pallenberg,Β Mick Jagger

(via kazzthespazz)

April 23, 2014
girlsandguns:

@aliciatnails πŸ’Ž

girlsandguns:

@aliciatnails πŸ’Ž

(via tarheeltrash)

April 22, 2014
rosalindrobertson:

Amazing. Whose is it?

rosalindrobertson:

Amazing. Whose is it?

(via homominimal)

April 22, 2014
houranis:

Pony hair cap by Acne

houranis:

Pony hair cap by Acne

(via hatersandcurators)

April 22, 2014
perfect

perfect

7:35pm  |   URL: http://tmblr.co/Zd74Ly1Dr5Z-t
  
Filed under: boy george 
April 22, 2014
vogueweekend:

"Team Work", Loulou Robert photographed by Max Von Gumppenberg & Patrick Bienert in Vogue Germany December 2012

vogueweekend:

"Team Work", Loulou Robert photographed byΒ Max Von Gumppenberg & Patrick Bienert in Vogue Germany December 2012

(via barboncini)

April 22, 2014
grandpawasahomo:

If Grandma only knew….

grandpawasahomo:

If Grandma only knew….

(Source: malerotic)

April 22, 2014
monsieurcouture:

Carlos Diez S/S 2014

monsieurcouture:

Carlos Diez S/S 2014

(via vntrvstvs)

April 22, 2014
clealala:

Yvonne Poei-Yie

clealala:

Yvonne Poei-Yie

(via textilesystematisms)

April 22, 2014

(Source: textilesystematisms)

April 22, 2014
pvoland:

IM

pvoland:

IM

(Source: witchesandslippersandhoods)